ChatBox: Pon-Pia 8.00-17.00

ISOMASTER XPS SVW 10 cm/3 m2 - soklový polystyrén XPS

9,81 eur
-17%
11,77 eur
Skladom: 1468 m2
m2
Jednotky množstva, ktoré sú k dispozícii na nákup: 3 m2

Cena za m2

Množstvo v balení (min.množstvo na odber):3m2

Materiál: Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS. Vodotesná, soklová tepelná izolácia pre fasádne povrchy. Na zdrsnenom povrchu dosky dobre drží lepiaci materiál a omietka.
Typ:XPS EN 13164 T1 – CS(10Y)200 – 300 – DS(TH) – MU100 – WD(V)5 – WL(T)0,7
Tepelná vodivosť: 20 – 40 mm = 0,034 W/m.K
                                  nad 50 mm  = 0,035 W/m.K
Trieda reakcie na oheň: E (EN 13501-1)
Špecifikácia: EN 13164

Rozmer: 60 x 125 cm

Hrúbka: 10cm

premep.sk

Máte otázku?

Náš tím odborníkov je pripravený vám pomôcť:
Napíšte odborníkovy alebo volajte : +421 908 609 779

ISOMASTER XPS SVW 10 cm/3 m2 - soklový polystyrén XPS
11,77 eur
9,81 eur
m2

Podrobnosti

Technické vlastnosti

Názov produktu

Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS

Distribútor:

MASTER PLAST s.r.o. Veľkoúľanská cesta 1339, 925 21 Sládkovičovo, Slovensko

Veľkosť, balenie:

dosky 60 x 125 cm, v baloch, hrúbka 1 - 14 cm

Účel a oblasť použitia:

Vodotesná, soklová tepelná izolácia pre fasádne povrchy. Dosky z extrudovaného polystyrénu XPS. Na zdrsnenom povrchu dosky dobre drží lepiaci materiál a omietka. Extrudovaný polystyrén (XPS) vzniká extrúziou (vytláčaním) taveniny kryštálového polystyrénu za súčasného sýtenia vypěňovadlem, ktoré po uvoľnení tlaku umožní na konci vytláčacieho zariadenia napenenie materiálu. Jedná sa o doskový materiál s minimálnou nasiakavosťou a veľkou pevnosťou.

Materiál:

Extrudovaný polystyrén XPS

Vlastnosti Testovacia metóda Vlastnosti produktu
Rozmerová presnosť hrúbky EN 823 T2 ± 1,5 (d<50mm)
± 1,5 (d>50 mm)
± 1,5 (d>120 mm)
mm
Tlakové napätie pri 10% kompresii EN 826 CS(10\Y) ≥ 200 (20-30mm)
≥ 300 (d ≥ 40mm)
kPa
Rozmerová stabilita za normálnych laboratórnych podmienok EN 1604 DS(70,90) max 2 %
Pevnosť v ťahu v smere kolmom na rovný povrch EN 1607 TR 200 ≥ 200 kPa
Príjem vody (dlhodobé čiastočné ponorenie do vody) EN 12087 WL(T)1,5 max 1,5 %
Deformácia pri danom tlaku a teplote EN 1605 DLT(1)5 max 5 %
Klasifikácia požiarnej ochrany EN 13501-1 - E EN 13501-1
Tepelná vodivosť (λD) EN 12667 (d=20-40 mm)
(d ≥ 50 mm)
0,034 W/m.K
0,035 W/m.K
EN 12667
Tepelný odpor EN 12667 - csomagoláson megadva EN 12667

 

 

Typ produktu:

XPS EN 13164 T1 – CS(10Y)200 – 300 – DS(TH) – MU100 – WD(V)5 – WL(T)0,7

Pravidlá skladovania:

V suchých podmienkach; chránené pred vplyvmi prostredia, najmä pred slnečným žiarením a sálavým teplom, ako aj pred parou a vlhkosťou.

Záruka:

V súlade s právnymi predpismi a dodacími podmienkami distribútora - v prípade dodržania príslušných technických predpisov a predloženia faktúry potvrdzujúcej nákup.

Príslušné nariadenia, specifikácie:

EN EN 13163:2009-06 -Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia EN 13172 -
Tepelnoizolačné výrobky. 

Potenciálne riziká, preventívne opatrenia:

Nie je známe nebezpečenstvo ublíženia na zdraví.

 

Údaje v tomto technickom liste, ktoré boli spracované vychádzajú z našich súčasných znalostí, skúseností a vzťahujú sa na náš výrobok. Obsah údajov v
technickom liste sa pravidelne kontroluje, aktualizuje a na základe nových poznatkov dopĺňa. Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú veľmi
rozdielne. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách si treba vyžiadať
naše poradenské služby

Údajov

Hrubá cena minimálneho množstva, ktoré sa má nakúpiť
40.38
premep.sk