KNAUF NOBASIL FKD-N THERMAL 200 mm fasádna minerálna vlna

26,47 eur
m2
Jednotky množstva, ktoré sú k dispozícii na nákup: 28.8 m2
Materiál: živicou viazaná doska z vlákien minerálnej vlny, hydrofobizovaná (vodoodpudivá) v celom priereze
Típusjelölés: MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5
Skúšobná hustota: 115 kg/m3
Deklarovaná tepelná vodivosť (λD): 0,034 W/mK
Rozmery: 600 mm x 1000 mm
Požiarna klasifikácia: A1 (EN 13501-1)
Súčiniteľ difúzneho odporu proti vetru: (Rδ) = 1,4
Príslušná norma: EN 13162

premep.sk

Máte otázku?

Ak máte nejaké otázky, použite chat alebo 
napíšte na export@premep.hu

Ďakujeme.

 

KNAUF NOBASIL FKD-N THERMAL 200 mm fasádna minerálna vlna
26,47 eur
m2

Podrobnosti

FKD
MW-EN 13162-T5-DS(TH)-WS-WL(P)

MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1,4

Certifikát ES: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Popis
FKD je doska z minerálnej vlny lepená živicou, ktorá je vodoodpudivá (hydrofóbna) v celom svojom priereze, s vynikajúcou paropriepustnosťou.

Použitie
Doska z kamennej vlny FKD je určená na tepelnú, akustickú a protipožiarnu izoláciu rodinných domov, verejných budov a priemyselných prevádzok, kde sa používajú omietnuté povrchy, napr. vonkajšie steny homofacád alebo vnútorné deliace steny.

Technické vlastnosti
nízka tepelná vodivosť - vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti
nehorľavosť - A1 - zvyšuje bezpečnosť budov
má vynikajúce akustické vlastnosti
nízky odpor voči difúzii kondenzátu
vodoodpudivosť v celom svojom priereze (hydrofóbny)
nemení svoju hmotnosť ani tvar s teplotou
vysoká pevnosť v ťahu a tlaku, upevňuje sa pomocou lepidiel a spojovacích materiálov
odolnosť voči mikroorganizmom a hlodavcom
chemicky neutrálny - nereaguje s okolitými materiálmi
dá sa ľahko narezať na požadovanú veľkosť a tvar
biologicky stabilizovaná - pri správnej aplikácii si zachováva svoje izolačné vlastnosti
Výrobné rozmery
Hrúbka Šírka Dĺžka
*20 - 160 mm 600 mm 1000 mm
*Dosky s hrúbkou 20 a 30 mm sa vyrábajú rezaním

Zákaznícke rozmery
Veľkosť dosky 500 x 1000 (na základe dohody s výrobcom)
Technické vlastnosti
Vlastnosť Symbol Hodnota Merná jednotka Štandard
Tepelná vodivosť λD 0,039 W/mK EN 12667
Tolerancia hrúbky T T5 mm EN 13162
Trieda horľavosti - A1 - EN 13501-1
Bod vzplanutia tt > 1000 [oC] DIN 4102
krátkodobá nasiakavosť WS max. 1 kg/m2 EN 1609
Dlhodobá nasiakavosť WL(P) max. 3 kg/m2 EN 12087
pevnosť v tlaku
(pri 10 % stlačení) CS(10) 40, wtg. 40 - 160 mm kPa EN 826
pevnosť v ťahu TR 15, wtg. 40 - 160 mm kPa EN 1607
číslo odolnosti proti kondenzácii μ 1,4 - EN 12086
Hodnota požiarnej odolnosti (orientačná) 34, vtg. 60 mm min EN 1363-1


Balenie
Balíky zabalené do zmršťovacej fólie (PE) sa dodávajú na paletách, s výnimkou hrúbok 20 a 30 mm.
premep.sk