Informácie

Ponúkame obchodnú ponuku pre slovenské spoločnosti:

Kvalitné tepelnoizolačné výrobky sú dodávané
bez poplatku až po maďarské hranice.

Spoločnosti s daňovým identifikačným číslom
EÚ môžu tieto výrobky zakúpiť so 0% DPH. DPH sa platí na Slovensku po predaji. Platba môže byť uskutočnená
s 20% zálohou a zostávajúcich 80% deň pred dodaním
(musí byť už na účte spoločnosti Premep Zrt v deň dodania). Informácie je možné získať na uvedenom mobilnom čísle.


Tel. číslo kontaktnej osoby: +421908609779

Mail: export@premep.hu