Dostupnosť

Obchodné meno / Meno PREMIUM STAVEBNÝ MATERIÁL s.r.o.
Adresa Zámoryho 16, Komárno, 945 01
IČO 53 655 885
Registrový súd Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Dátum registrácie 19.03.2021
DIČ 2121451101
DIČ SK2121451101
Číslo účtu SK23 0900 0000 0051 7848 5239
Číslo IBAN GIBASKBX
Meno kontaktnej osoby ------
Tel. číslo kontaktnej osoby +421908609779
E-mail kontaktnej osoby info [at] premiumizolacie.sk
Cena za minimálnu objednávku s DPH 350,00 eur