MINERÁLNA VLNA

Informačná linka
Ak máte nejaké otázky, použite chat alebo napíšte na export@premep.hu Ďakujeme.
Minerálne izolácie majú dobré akustické vlastnosti, nízku tepelnú vodivosť, sú nehorľavé, vďaka svojmu minerálnemu pôvodu a rovnako ako aj spôsobu výroby za vysokých teplôt okolo 1 600 °C. Preto sú izolačné dosky z čadiča, teda kamennej vlny, preferované ako izolačný materiál pre zabezpečenie požiarnobezpečnej odolnosti. Dobre tesnia, dajú sa ľahko upraviť do potrebnej veľkosti, odolávajú plesniam vďaka ich minerálnemu charakteru a obsahu chemických prvkov. Tieto vlastnosti minerálnu vlnu predurčujú na zateplenie jednotlivých konštrukcií stavby, priemyselné konštrukcie, alebo sa používa na zateplenie fasády. Vlákno kamennej vaty je hrubšie a kratšie ako sklenej vaty, preto má väčšiu pevnosť a preto sa hodí sa na viac mechanicky zaťažované konštrukcie ako sú napráklad Ploché strechy s vysokou požiarnou odolnosťou taktie na technické a priemyselné izoláciei ako sú zolácie potrubí, kotlov a vzduchotechniky. Technické izolácie z čadičovej vaty zabezpečujú nie len zníženie tepelných strát konštrukcie budovy, ale rovnako zabezpečujú protipožiarnu ochranu potrubí či kotlov, pecí, komínov a ďalších priemyselných konštrukcií.