Tepelná izolácia podľa tepelnej vodivosti

02.0. Mar 02.

U tepelnej izolácie je na výber z mnohých typov.

Pri výbere materiálu zohľadnite hlavne jeho fyzikálne vlastnosti. 

Straty tepla nezaizolovanou alebo nedostatočne izolovanou strešnou konštrukciou a cez obvodové steny predstavuje v rodinných domoch v priemere až 30% z celkových tepelných strát a únikov z domu. Pri požiadavke na tepelno izolačnú schopnosť je dôležité sledovat dva parametre, súčiniteľ tepelnej vodivosti λ a tepelný odpor R. Zvýšenie tepelného odporu dosiahneme výberom produktu s nižším súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a zvýšením hrúbky tepelnej izolácie.

Čím je tepelný odpor zvolenej hrúbky izolácie vyšší, tým lepšie tepelne izoluje. 

Aké tepelnoizolačné materiály ponúkame?

 

Polystyrén

  • Expandovaný fasádny polystyrén (EPS) patrí do skupiny materiálov so súčiniteľom tepelnej vodivosti od λ = 0,036 W/(mK).
  • Polystyrén s grafitovou prísadou - pridaním grafitu sa vyrába polystyrén s grafitovou prísadou, tzv.sivý polystyrén λ = 0,030 W/(mK), o 20 až 25 % lepšie izolačné vlastnosti.
  • Extrudovaný - tvrdený (XPS) penový polystyrén, vhodný na izolovanie soklov, λ = 0,034-0,035 W/(mK).

Minerálna vlna

Po penovom polystyréne ide o druhú najrozšírenejšiu tepelnú izoláciu. Vyrába sa priemyselne tavením hornín. Surovinou pre výrobu je čadič alebo kremeň a ďalšie sklotvorné prímesi. Značný podiel, aj napriek 80% môže tvoriť tiež recyklát. Názov podľa suroviny je potom kamenná alebo sklená vlnaBežne dosahujú tepelnej vodivosti medzi 0,035-0,040 W/(mK) sa na trhu objavujú aj výrobky s nižšími hodnotami až 0,030 W/(mK).

Celulóza

Ide o tepelnú izoláciu z celulózových vlákien, ktorá sa vyrába metódou recyklácie papiera. Celulóza dosahuje podľa spôsobu aplikácie a objemovej hmotnosti hodnôt λ = 0,035-0,042 W/(mK)

Na trhu existujú ešte rôzne izlácie, ako napr. fúkaná izolácia či ovčia vlna.