Prehľad tepelných izolácií, použité materiály a využitie.

10.0. Mar 10.

Ak sa púšťate do stavby, či do rekonštrukcie svojho domu, jednou z mnohých súčastí tejto práce bude i výber tepelnej izolácie. Aby sme dosiahli čo najkvalitnejšie zateplenie, je dôležité zamerať sa na správny výber i samotnú aplikáciu tepelnej izolácie. Dnes je už na trhu na výber viac možností, než iba klasická sklená vata. Vyberať si môžete medzi rôznymi materiálmi, k dispozícii je i viac stavebno-fyzikálnych riešení.

Vo vonkajšom prostredí sa teploty neustále menia. Či už počas horizontu jedného dňa alebo počas striedania ročných období. Teplotu vo vnútornom prostredí si už reguluje užívateľ a na to, aby sme tieto dve prostredia efektívne oddelili, nám slúži tepelná izolácia. Chceme ňou docieliť požadované vnútorné teploty počas každého dňa i ročného obdobia. A to využitím najnižšej možnej spotreby energie počas letného chladenia i zimného vykurovania.

Čo sa týka použitia a funkcie, no i z hľadiska materiálov a ich štruktúry poznáme viac druhov izolácií. Prvotne rozdeľujeme izolačné materiály na tepelné izolácie a druhý typ, hydroizolácie. Poznáme tiež špeciálne akustické izolácie, či izolácie voči plynom, napríklad radónu. Tento článok venujeme tepelnej izolácii.

NA ÚVOD

Seno, slama či lišajníky – toto sú najstaršie známe prírodné materiály. Prirodzenou izoláciou je napríklad i vrstva snehu na streche. Venovať sa však budeme izoláciám vytvorených ľuďmi. Penové plasty, využívané hlavne na izoláciu dolnej časti stavieb, sa objavili v 60. rokoch 20. storočia. V týchto dňoch sa radia medzi najvyhľadávanejšie tepelné izolácie.

Utvoriť bariéru, ktorá zabraňuje prechodu tepla stenami, stropom, strechou a podlahou - toto je prvotným cieľom tepelnej izolácie. Správnym výberom izolácie a tiež jej náležitou inštaláciou určite docielite požadovaný efekt, a to nielen zabraňovať úniku tepla z budovy, ale i prehrievaniu miestností počas teplých dní. Výhodou tepelných izolácií, hlavne tých minerálnych, je tiež ich schopnosť akustickej izolácie.

Z pohľadu použitého materiálu delíme tepelné izolácie na penový materiál, ďalej vláknitý materiál a tiež rastlinný materiál. Ich výhodou je, pri všetkých troch, nízka tepelná vodivosť. Na princípe prerušovania toku sálavého tepla vo vzduchovej medzere, ktorú ohraničuje izolácia svojou plochou, funguje špeciálna fóliová reflexná tepelná izolácia. 

TEPELNÝ ODPOR – ČO TO JE?

Pojmom tepelný odpor popisujeme takú vlastnosť danej konštrukcie, ktorá na základe dvoch povrchových určuje schopnosť zabraňovať tepelnému prestupu. Značíme ho písmenom R a jeho jednotkou je m²K / W.

IZOLÁCIA FASÁDY

Kontaktný alebo Jednoplášťový systém – poznáme ho i pod skratkou ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) je jedným zo spôsobov klasického vonkajšieho zatepľovacieho systému.

Skladá sa z týchto súčastí – tepelné izolačné dosky, armovacie a lepiace tmely, viaceré druhy hmoždiniek a profilov (zakladacie, rohové a ukončovacie), rôzne druhy fasádnych omietok, penetrácií atď. Z dôvodu predchádzania vzniku tepelných mostov sa všetky vrstvy plášťa celou plochou spájajú.

Čo sa týka jednoplášťového systému, vhodným izolantom je expandovaný polystyrén EPS, a tiež jeho modernejšia verzia, ktorá má lepší izolačný účinok – sivý polystyrén s prímesou uhlíkových nanočastíc. Výbornou voľbou je aj extrudovaný polystyrén XPS. Ten je výhodné využívať hlavne v spodnej časti stavieb, kvôli odolnosti voči vlhku a  jeho vyššej pevnosti v tlaku aj ťahu.

Odvetrávaný alebo Dvojplášťový systém je charakteristický medzerou vzduchu medzi vonkajšou fasádnou vrstvou a vrstvou tepelnej izolácie. Požadovaný „komínový efekt“ skvelo odvetráva vlhkosť.

V týchto systémoch s odvetrávaním sa využíva pružná mäkšia izolácia, akými sú napríklad fúkaná celulóza, prírodná vláknitá izolácia alebo minerálna vlna. Tieto druhy izolačných materiálov sa zvyčajne aplikujú do predpripraveného roštu alebo kovového rámu. Ten je upevnený na konštrukciu stavby a mnohokrát nesie dekoratívne drevené, laminátové, kovové, keramické či cemento-pieskové obklady fasády.

Steny, strechy, podlahy

Polyisokyanurátovú PIR penu a Polyuretanovú PUR penu poznáme vo forme dosiek, aj vo forme peny, ktorá sa strieka rovno na stavbe. Dosky môžeme na pevno spájať hliníkovou fóliou, sklenou tkaninou či plechom. Najviac využívané sú pri strešnej, podlahovej izolácii a izolácii stien, no tiež pri nadkrokvových systémoch šikmých striech.

Liata a tak isto aj striekaná PIR a PUR výborne poslúžia v rôznych detailoch konštrukcie, napríklad pri izolácii škár či rôznych výplniach. 

Minerálny materiál sa zvykne aplikovať ako dosky pri izolácii pochôdznych povrchov či fasád, vo forme rohoží medzi strešné krokvy či na stropy. Sklená minerálna vlna je kvôli svojej pružnosti využívaná pri zatepľovaní podhľadov, stropov a šikmých striech či do konštrukcií prevetrávaných fasád. Kamenná minerálna vlna je využívaná pri zatepľovaní plochej strechy, pivníc, podláh a prevetrávaných i kontaktných fasád, hlavne kvôli svojej pevnosti v tlaku a ťahu.

Nahradiť minerálnu vlnu môže napríklad prírodný izolant z technického konope. Je vhodný na zateplenie vonkajších i vnútorných stien, podláh i stropov. Využíva sa tiež ako medzikrokvový a nadkrokvový izolant. Izolačné materiály, ktoré sú z konope, sú dostupné ako dosky či rúno. Vyznačujú sa paropriepustnosťou, pevnosťou, sú odolné i voči hnilobe a škodcom. Konope sa dá využiť ako ekologická tepelná izolácia pri zavesených fasádach, pri izolácii vnútorných a obvodových stien je tiež možné využiť rákosie či slamu. 

Problémové miesta

Fúkanú izoláciu môžeme použiť na celej budove, najčastejšie sa pneumaticky vháňa do vodorovných konštrukcií. Pojem fúkaná izolácia používame kvôli jej spôsobu aplikácie. Ten umožňujú materiály na báze celulózy, sypaného EPS či XPS polystyrénu, minerálnej vlny vo forme granulátu, minerálnej vaty – plsť či drevovlákna. Má malé čiastočky, ktoré vieme dostať aj do priestoru, pri ktorom je zložité využiť klasickú izoláciu.

Hovoríme napríklad o dutinách trámových stropov, pultových strechách, nepochôdznych priestoroch povál či väzníkových krovoch.

Okrem vybraného miesto, na ktoré aplikujeme fúkanú izoláciu, je dôležitá aj objemová hmotnosť materiálu. Oceníte fakt, že okolo prvkov konštrukcie nebude nutné pracne orezávať dosky na mieru a ušetríte aj orezkový odpad.

Kvôli prerušeniu tepených mostov pri parapetoch, ostení či nadpraží,  do revíznych dvierok na fasáde či za kastlíkmi predokenných žalúzií, sa pri zateplení kritických prvkov odporúča použitie areogélovej rohože.

Aerogélová izolácia pozostáva zo základného aerogélu a nosného rúna. Tento ohýbateľný tepelno izolačný materiál výrazne zníži tepelné straty.