Chcete si svoj dom zatepliť svojpomocne? A prečo nie?

09.0. Jún 09.

Pýtate sa, či je lepšie zateplenie domu vykonať svojpomocne, alebo si na realizáciu nájsť firmu?

Vykonať zateplenie domu svojpomocne rozhodne nie je nereálne, ak je človek aspoň trochu šikovný a pozná technologické postupy, alebo má aspoň po boku niekoho, kto už má so zatepľovaním skúsenosti. Zateplenie fasády i strechy môžete vykonať svojpomocne, je však nutné dávať pozor na veľa vecí a urobiť zateplenie kvalitne, aby vám vydržalo veľa rokov. Napríklad nevhodne vykonaná parozábrana v zateplenej streche môže spôsobiť kondenzáciu vodnej pary v konštrukcii, čím dôjde k znehodnoteniu celej konštrukcie.

Ak si však príliš neveríte a nechcete riskovať, že zateplenie vykonáte nesprávne, nájdite si radšej firmu, ktorá zateplenie vykoná. Aj v tomto prípade však zostávajte pozorní a nenechajte si od nepoctivých remeselníkov nahovoriť nezmysly. Bohužiaľ sa stále nájdu aj takí remeselníci, ktorí si snažia prácu všelijako uľahčiť a urýchliť, čo sa negatívne prejavuje na kvalite odvedenej práce.

Ako dlho trvá zateplenie domu a možno dom zatepľovať aj v zime?

Dom je možné zatepliť štandardne za 30 - 50 dní. Záleží však na rozsahu prác, počtu robotníkov na stavbe, skúsenostiach realizačnej firmy a poveternostných podmienkach.

Dom sa zatepľovať v zime nedá, stavebné práce sa nesmú vykonávať pri teplotách pod 5 ° C a ani pri daždi. Zatepľovacie práce je lepšie nechať na obdobie jar-jeseň. Cez leto je potrebné zateplenú fasádu chrániť pred slnečným žiarením (najmä grafitový šedý polystyrén) a pred dažďom (najmä minerálnu vatu), a to napríklad nepremokavou difúznou fóliou upevnenou na lešenie.

Zateplenie domu a boj s plesňami

Už ste zrejme veľakrát počuli o vzniku plesní na vnútornej strane obvodových stien v spojitosti so zatepľovaním obvodových stien a výmenou starých okien za nové plastové okná. Kde je však pravda? Čo podporuje rast plesní? Ako predísť rastu plesní a ako sa plesní zbaviť?

Plesne na vnútornom povrchu konštrukcie vznikajú z dvoch dôvodov - v interiéri je príliš vysoká vlhkosť a teplota vnútorného povrchu konštrukcie je nižšia, než je teplota rosného bodu.

Plesne na konštrukcii vznikajú iba v prípade, že je konštrukcia vlhká. V tomto prípade sa môže jednať o vlhkosť vzlínajúcej od základu domu, vodu zatekajúca netesnou strechou, ale aj o vodu skondenzovanú na chladnej konštrukcii. Ak sa napríklad zateplenie obvodovej konštrukcie vykoná nekvalitne a nachádza sa v nej tepelný most (miesto so zvýšením tepelným tokom), môže v tomto mieste dôjsť v prípade vysokej vlhkosti vzduchu ku kondenzácii vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu.

Typickým príkladom, kde sa objavujú plesne, sú preklady a ostenia okien. Vodná para v týchto miestach kondenzuje vtedy, keď sa staré netesné okná vymenia za nové a v miestnosti sa málo vetrá. Tým sa v interiéri zvýši vlhkosť, ktorá skondenzuje na chladnom preklade okna.

Príčinu vzniku plesní na povrchu konštrukcie odstránite častým vetraním a zateplením obvodových konštrukcií, čím dôjde k zvýšeniu teploty na vnútornom povrchu konštrukcie. Ak je to technicky a ekonomicky možné, odporúčame inštalovať VZT jednotku, ktorá sa samočinne stará o výmenu vzduchu, príp. možno do objektu umiestniť absorbenty vlhkosti. Pokiaľ sa jedná o plesne v päte muriva, je potrebné odizolovať steny od základov, steny vysušiť a aplikovať nové omietky na zasiahnutých miestach.