Máme vybraný materiál na zateplenie svojho domu. Aké sú jednotlivé kroky pri zatepľovaní?

11.0. August 11.

Či už zatepľujete svojpomocne alebo zateplenie domu prenecháte stavebnej firme, je dobré
mať prehľad o tom, ako sa pri zatepľovaní vlastne postupuje a čo všetko je k nemu potrebné.
V zásade je postup nasledujúci (chronologicky):

Či už zatepľujete svojpomocne alebo zateplenie domu prenecháte stavebnej firme, je dobré
mať prehľad o tom, ako sa pri zatepľovaní vlastne postupuje a čo všetko je k nemu potrebné.
V zásade je postup nasledujúci (chronologicky):
 penetračný náter
 montáž zakladacej lišty
 lepenie izolačných dosiek
 kotvenie tepelnej izolácie
 stierka a sklotextilná mriežka
 omietka alebo fasádny obklad

Ako dlho trvá zatepľovania domu?
Teraz si postup trochu rozoberieme. Penetráciu naneste na suché a očistené murivo. Nad
sokel namontujte zakladaciu lištu, na ktorú budete skladať prvý zakladací rad zateplenia.
Dosky tepelnej izolácie nalepte lepiacim tmelom, ktorý nanesiete na jednu stranu izolačnej
dosky vo forme "buchiet" a prilepte ju na fasádu. Nikdy nepotierajte lepidlom celú dosku!
Vzniknutá škára medzi murivom a izoláciou mimo styčných plôch s lepidlom je žiaduca.
Druhý rad izolácie sa tzv. viaže - skladajte ju obdobne ako tehly pri stavbe múru. V rohoch
striedavo presádzajte zatepľovacie dosky z oboch kolmo nadväzujúcich múrov. Pri múroch
vyšších ako 3 metre kotvite izoláciu tiež špeciálnymi hmoždinkami. Na zateplenú fasádu
potom naneste stierku, do ktorej vtlačíte sklotextilnú mriežku, ktorá spevní jednotlivé bloky
izolácie. Na sklotextilnú mriežku opäť natiahnite stierku a po vyzretí môžete naniesť omietku.
Všetky tieto kroky trvajú podľa rozsahu prác 20 - 30 dní, niekedy aj viac. Špecializovaná
firma zateplí priemerný rodinný dom za 10 - 20 dní.