Volíme vhodný izolačný materiál. Ktorá tepelná izolácia vás bude stáť najmenej?

24.1. November 24.

Ak ste sa rozhodli pre zatepľovanie domu, dajte si pozor na správnu voľbu tepelnej izolácie. Voľba tepelnej izolácie zásadne ovplyvňuje cenu zateplenia. V zásade sa vám ponúkajú nasledujúce možnosti zateplenia obvodových stien:

Podotýkame, že ide o základné rozdelenie a na trhu dnes existuje veľa rôznych obdôb týchto materiálov, i mnoho výrobcov. Najčastejšie volia ľudia práve zateplenie polystyrénom. Je to z toho dôvodu, že je najlacnejší a má veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti.

Zateplenie domu polystyrénom

Je ale polystyrén vhodný všade? Určite nie. Hodí sa najmä na novostavby, ktoré sú stavané z moderných stavebných materiálov, ako sú penosilikátové, vápennopieskové, alebo keramické tvárnice. Všetky tieto materiály už tiež majú určité izolačné vlastnosti a nie je problém ich zatepliť polystyrénom. Niektoré tvárnice dokonca nie je potrebné ani zatepľovať a pri hrúbke steny 500 mm poskytnú tepelný odpor rovnaký, aký má tehlová stena hrúbky 450 mm s polystyrénom hrúbky 140 mm.

Jednou z vlastností polystyrénu je však to, že tzv. nedýcha - má totiž vysoký difúzny odpor a vodná para cez neho prestupuje horšie ako samotnou stenou. Fasádny polystyrén objekt prakticky uzavrie. Pri moderných stavbách s riadenou cirkuláciou vzduchu to nie je problém, ale pri starom dome postavenom z tehál a pod., sa potom často bojuje s vlhkosťou muriva. Práve táto vlhkosť však musí niekam unikať, inak si tvoríte problém v podobe kondenzácie vody pod zateplením a plesní v interiéri.

Ak je zatepľovaná stena vlhká, nemá cenu ju zatepľovať a je najprv vhodné odstrániť príčinu vlhkosti steny a potom steny vysušiť. Na vysušené steny je možné následne aplikovať zatepľovací systém.

Zateplenie domu minerálnou vlnou

Tam, kde nepostačí polystyrén, vzhľadom k svojmu veľkému difúznemu odporu, prichádza na rad fasádna minerálna vlna. Tá má tú vlastnosť, že umožňuje murivu odvetrávať vlhkosť. Nevýhodou je však jej o niečo vyššia cena. Aká teda bude cena zateplenia vášho domu, ovplyvňuje predovšetkým typ zvolenej tepelnej izolácie.