THERMOMASTER základné nátery, penetrácia

Informačná linka

Plastická disperzia syntetických živíc. Koncentrovaný penetračný náter slúži ako viazací mostík, ako impregnácia savých podkladov pred nanášaním vyrovnávacích hmôt, lepiacej malty,