WKRET-MET LTX - Tanierové hmoždinky s plastovým tŕňom a plastovou hlavou

Informačná linka

Tanierová hmoždinka s plastovým tŕňom pre ukotvenie polystyrénu do plného materiálu (betón, kameň, plná tehla, betónové tvárnice s ľahčeným kamenivom).