EPS 80 - SIVÝ POLYSTYRÉN (grafitový)

Informačná linka

Tepelnoizolačné dosky EPS s prísadou grafitu pre fasádne zatepľovacie systémy so zlepšenou tepelnou vodivosťou, chránené proti vlhkosti, inštalácia nad soklovou líniou.