EPS 150

Informačná linka
Typ: EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-100-DS(N)2-DS(70,-)1 Súčiniteľ tepelnej vodivosti: 0,037 W/mK Trieda reakcie na oheň: E (EN-13501-1) Špecifikácia: EN 13163, EN13172 Hrúbka: 2 cm – 20 cm